Вітаємо Вас на сайті газети "Гірник" ДП "Львіввугілля".
Вітаю Вас, Гість
Головна » 2017 » Травень » 31 » МІНІСТР ІГОР НАСАЛИК ПРЕЗЕНТУВАВ КОНЦЕПЦІЮ РЕФОРМУВАННЯ ВУГІЛЬНОЇ ГАЛУЗІ
09:25
МІНІСТР ІГОР НАСАЛИК ПРЕЗЕНТУВАВ КОНЦЕПЦІЮ РЕФОРМУВАННЯ ВУГІЛЬНОЇ ГАЛУЗІ

29 травня  Міністр  енергетики та ву­­­гільної  промисловості України Ігор НАСАЛИК з  робочим  візитом перебу­вав на  шах­тах  ДП  "Львіввугілля". Го­ло­­ва  Львівсь­кої  облдержад­міністра­ції Олег СИНЮТКА, народні депутати Ук­­раїни Михайло БОНДАР та Олег МУСІЙ, генеральний директор Андрій ДЯ­ЧЕНКО також спілкува­ли­ся з гірниками.

На шахті "Лісова" Ігор Насалик пре­зен­тував представникам шахт та допоміж­них підприємств схвалену Урядом Кон­цеп­цію реформування та розвитку ву­­гі­­ль­ної  промисловості  на період до 2020 року. Головні тези програми - держава надасть кошти на гірничошахтне облад­нан­ня, реструктуризує борги шахт та змінить орга­нізаційну структуру, перевівши вугіль­ну галузь на бездотаційний і самоокупний режим діяльності з метою збільшити видо­буток вугілля газової групи. Зокрема, згід­но з планом реалізації Концепції, видо­бу­ток вугілля на українських шахтах до 2018 року має досягти 8,7 млн тонн,  щоб у 2019 році повністю відмовитися від ант­рациту на ТЕС.  Після перехідного періоду тривалістю 1 рік та 2 місяці,  шахти повинні працювати як відокремлені підрозділи й самостійно напрацьовувати кошти на зар­п­лату та технологічні витрати. Скеровую­чи нині під державні гарантії кредитні кош­­ти на ГШО для перспективних очисних за­-боїв, Міненерговугілля розраховує зроби­ти достатню реновацію обладнання.

- Система, яка донині працювала у вугільній галузі, сприяла неефективному використанню коштів, - зазначив Міністр.-Шахти не були зацікавлені у збільшенні ви­добування вугілля: скільки б не видо­була окрема копальня, працівники гаран­това­но отримували однакову по ДП  зар-пла­ту. У результаті усі державні підприєм­ства гірничої галузі - збиткові. Після пере­хід­­­­ного періоду, з середини наступного лі­та цього не буде: шахта відповідатиме за результати роботи самостійно - скільки заробили, те і маєте. Без дотацій. Колек­тив кожної шахти сам повинен вирішувати долю підприємства, а керівники - відпо­ві­дати за результати.

На "Степовій" відбулася нарада з ке­рів­ництвом та трудовим колективом шах­ти та брифінг для ЗМІ. Хвилиною мовчан-ня присутні вшанували пам'ять за­гиблих 2 березня шахтарів внаслідок вибуху ме­та­ноповітряної суміші.

Міністр Ігор Насалик коротко охарак­те­ризував теперішній невтішний стан вугі­льної галузі України та пообіцяв, що у ра­зі реалізації Концепції за рік зарплата гір­-ників зросте удвічі.

 Михайло Бондар як голова під­ко­мі­тету з питань вугільної промисловості Ко­мі­тету Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, ядер­ної політики та ядерної безпеки і автор ба­­­гатьох законопроектів на підтримку ву­гі­­ль­ників, відзначив великий потенціал шахт ДП "Львіввугілля", який необхідно максима­льно раціонально вико­рис­­тати за­ра­ди роз­витку регіону.

Голова  ЛОДА  Олег  Синютка  висло­вив позицію обласної виконавчої влади щодо  запропонованої реформи - при ціні 2000 грн. за тонну вугілля й модернізації облад­нання за допомогою держави усі шах­ти можуть працювати рентабельно й їх працівники отримуватимуть зарплату в залежності від результатів роботи.

Проте профспілкові лідери та гірники активно дискутували з високопоса­довця­ми. Зокрема, щодо запропонованих змін у структурі. Місцеві шахтарські профспілки ЛТО ППВПУ (голова Олег Турчин) та РО НПГУ м.Червонограда (голова Віталій Оніжук) за  підтримки  спілчан  вважають за необхідне зберегти  ДП  "Львіввугілля" у єди­­ному майновому комплексі. На їх дум­ку, отримавши обіцяні кошти на модерні­зацію шахт та охорону праці, держпідпри­єм­­ство наростить вуглевидобуток й дос­-тат­ньо зароблятиме й без виокремлення шахт. Натомість  Міністр  наголосив, що Кон­­­­цепція схвалена Урядом й, відповідно, є позицією держави. Також Ігор Насалик від­­значив, що жодне вугілля не вартує люд­­­­ського життя, а тому буде знято мора­то­рій на перевірки стану охорони праці ву­гільних шахт інспекторами Держпраці й виділено значні кошти на придбання ЗІЗ.

Марія ЛУЦЕНКО

 

На фото:  (зліва направо) гене­ральний директор ДП “Львів­вугілля” Андрій Дячен­ко, народний депутат Ук­раїни Михайло Бон­дар, Міністр енергетики та вугільної проми­с­ловості України  Ігор  На­салик, го­лова Ль­вів­­сь­кої облдерж­а­д­мі­­ні­страції Олег Синют­ка та народний депутат Олег Му­­сій.

: | Додав: admin | Рейтинг: 0.0/0
Зробити безкоштовний сайт з uCoz