Вітаємо Вас на сайті газети "Гірник" ДП "Львіввугілля".
Вітаю Вас, Гість
Головна » 2017 » Квітень » 12 » НЕХАЙ ЗАПАСИ НЕ ВИЧЕРПУЮТЬСЯ
14:19
НЕХАЙ ЗАПАСИ НЕ ВИЧЕРПУЮТЬСЯ

Професійне свято геологів традиційно відзначається у першу неділю квітня. Час проведення цього дня було обрано невипадково, адже завершення зими по­значає початок підготовки до літніх по­льових робіт і експедицій. Свя­то розвід­ників земних надр відзначає­ться прак­тично в усіх геологічних орга­нізаціях і видобувних підпри­ємствах.

Цього разу кореспонденти газети "Гір­ник" завітали у дружний колектив геолого-маркшейдерської служби шахти "Межирі­чан­ська".

Окрім геологів, це свято вважають про­фе­сійним маркшейдера, підривники, про­хід­ники шахт і люди тих професій, які зай­маю­ться пошуком і добуванням корисних копалин.

Наталя Гавалко вже три роки поспіль обіймає посаду головного геолога шахти, по за­кінченні профільного факультету Ль­вів­ського національного університету імені І.Франка на "Межирічанській" починала дільничим геологом. І, хоча шахтний гео­лог заняття аж ніяк не жіноче, розмірковує Наталя Сергіївна, однак жінки-геологи на­рівні з чоловіками в цій нелегкій справі: і в полі, і на маршрутах, і, безперечно, у під­­земних горизонтах шахт.

- З моменту, коли родовище починає експлуатуватися, - розпочала розмову го­ловний  геолог, - геологічні  дослідження ста­­­ють більш поглибленими і детальними. То­му саме наша служба виділяє комплекс проблем і питань, які ми вирішуємо в пе­ріод експлуатації місцерозташування ву­гілля.

Геолого-маркшейдерська служба шах­ти налічує шість чоловік: головний геолог, діль­ничий Михайло Баранецький, профе­сій­на мрія якого нарешті здійснилася і він вже протягом півроку дотичний до цієї ро­мантичної  професії, яка  приносить  йому неабияке задоволення. Геологи вивчають склад, будову  та  залягання вугілля і гір­ничих  порід, підтверджують виймальну по­тужність вугільного пласта, та  ще потрі­б­но передбачити умови видобування та виявити наявність тектонічних пору­шень.

Обліком руху і втрат, а також станом запасів вугілля у гірничих виробках зай­маються головний маркшейдер Андрій Яр­мола та дільничі Ірина Манько і Оксана Ковалик, яка приїхала із Дніпра та за­ли­шилась тут, бо до душі припав їй галицький край запашної кави та смачних львівських цукерок. Спеціалісти уточнюють кількість запасів вугілля в надрах шахти і щомісяця поповнюють на планшетах зібрану інфор­мацію. І в більшості  випадків  перевірка при­носить  багато додаткових відомостей про форми, якості та зміни елементів за­лягання вугілля.У невід'ємній зв'язці з марк­шейдерами працює і технік-картограф Те­тяна Смаль. Саме вона оформляє ці вис­но­в­ки пером і тушшю, позначає на карті, де у підземці проходять лави, а також скільки і де вже відпрацьовано запасів.

На день нашої зустрічі дільничі марк­шейдера отримали завдання визначити напрямок 366 бортового і 594 бортового та конвеєрного штреків. Дільничий геолог про­водив  заміри  потужності  вугільного плас­та та визначав тектонічні порушення у 191 лаві. За словами головного геолога Наталі Гавалко, запаси лав, з яких тепер виймається вугілля, свого часу були ви­знані недоцільними до відпрацювання і тому кожен метр просування вугільного забою несе за собою певні зміни.

- Після відпрацювання 191 та 390 ву­гільних забоїв, - говорить головний геолог,-до роботи стануть вже оконтурені та підго­тов­лені 378 та 592 лави по Західно-Бузь­кому та Тонкому пластах відповідно. Прав­да, дещо проблемною є остання, 592, яка є перехідною зі старих погашених штре­ків, тут достатньо складні гірничо-гео­ло­гічні умови, однак шахтарям не зви­кати до труднощів. Відпрацьовуючи ці лави,ву­­­гільники  видадуть  на-гора  330 тис. тонн твердого палива. Ще достатньо ву­гільних запасів у підземних горизонтах "Ме­жи­річанської" - балансових 18,1 млн тонн, а промислових - понад  десять мільйо­нів.

До цього додам, якщо говорити про перспективу, то шахта "Межирічанська" ще близько 35 років може видобувати чор­не "золото" Прибужжя, тим самим гаран­туючи роботу гірникам, а їхнім сім'ям доб­ро­бут і впевненість у майбутньому. А шу­­качі підземних скарбів і надалі будуть уточ­­нювати дані попередніх розвідок, конт­ро­лювати процес видобутку корисної копали­ни - вугілля та вносити свої корективи в проект розробки його місцезнаходження.

                                                                     Лариса ГУМЕНЮК

На  фото:  (зліва направо)  дільничий гео­лог Михайло Баранецький, дільничі марк­ше­йдери  Ірина Манько та Оксана Ковалик, го­ловний геолог Наталя Гавалко, технік-кар­то­­граф Тетяна Смаль і головний марк­шей­дер Андрій Ярмола.

 

: | Додав: admin | Рейтинг: 5.0/1
Зробити безкоштовний сайт з uCoz