Вітаємо Вас на сайті газети "Гірник" ДП "Львіввугілля".
Вітаю Вас, Гість
Головна » 2018 » Лютий » 28 » ПРОФЕСІОНАЛИ ГІРНИЧОЇ СПРАВИ
12:49
ПРОФЕСІОНАЛИ ГІРНИЧОЇ СПРАВИ

Належної продуктивності праці при використанні гірничих машин  і устатку­­вання  можна  досягти  тільки  за  умов якіс­­них монтажу, технічного обслугову­ван­ня і ремонту. На шахті "Лісова" колек­­тив дільниці монтажу-демонтажу гірни­чого обладнання та ремонтно-віднов­лю­вальних робіт під керівницт­вом Юрія ЗАДОЛИННОГО забезпечує надій­ну експлуатацію гірничої техніки, на­­сам­­­перед, завдяки високому про­фе­­­­сіо­на­­лізму праців­ників.

- Гірники цієї дільниці зробили великий внесок  у стабільну  роботу шахти, доклали максимум  зусиль, монтуючи у  минулому році 166 лаву, яку відпрацьовуватимемо й увесь цей рік, - зазначив директор шахти Ігор Дзік, - а зараз буровибуховими ро­бо­тами зустрічними забоями проходять роз­різ­ну піч, готуючи нову 184 лаву. Окрім того, роботи їм завжди вистачає, адже ця діль­ниця  як  група  швидкого  реагування: як тільки виникає потреба перекріпити ви­роб­ку - відразу ж скеровуємо туди її робіт­ників.

На шахті МДГОшників жартома нази­вають "спецназом", проте жарту тут лише частка: висококваліфіковані  спеціалісти здатні у стислі терміни виконати найшир­ший спектр робіт високої складності. Біль­ша частина кадрового складу  дільниці - гір­ничомонтажники та кріпильники. Вони виконують проходження розрізних печей, настил скребкових конвеєрів, монтаж сек­цій та обладнання, проводять зняття й встановлення кріплення гірничих виробок, бу­дують перекриття, облаштовують по­мос­ти, укосини, настили та доставляють по них  матеріали, деталі, вузли, секції кріп­­­лення у забій. Електрослюсарі дільниці відповідно до виробничих потреб вико­ную­ть усі спеціалізовані роботи. Порядок і технологія монтажних-де­мон­таж­них робіт регламентується паспортами кріплення виробок, технологічними проек­тами, гірни­ки суворо дотримуються Пра­вил безпеки у вугільних шахтах та норма­тивно-право­вих документів з охорони пра­ці.

Очолює дільницю гірничий інженер Юрій Задолинний. На "Лісовій" він вже три­надцять років, спочатку працював на вуглевидобувній дільниці, а чотири роки тому очолив ДМДГО та РВР. У 2012 році за старанну роботу тоді ще ГОЗа Юрія Задолинного  відзначено орденом "За доблесну шахтарську працю" ІІІ ступеня, він - повний кавалер нагрудного знаку "Шах­тар­ська слава". Маючи за плечима досвід роботи як на робітничих, так й на інженер­них посадах, вміло координує роботу май­же шістдесятьох гірників, чітко формулює наряди та ретельно перевіряє виконання. Бригадир Михайло Малко - один зі старо­жилів  дільниці, понад п'ятнадцять років на шахті. За тривалу добросовісну працю дер­жава відзначила Михайла Васильо­вича Грамотою Верховної Ради України. Сповна віддаються роботі механік Андрій Лемешевський, гірничий майстер Ярослав Петрусь, сумлінно виконують наряди гір­ничо­мон­тажники Василь Бондарчук, Юрій Герман, Віталій Козак, Богдан Равлик, кріпильники  Василь Кунат, Михайло Кліщ, Бог­дан Маїк. Не так давно прийшли на ді­льницю випускники Червоноградського гір­ничо-економічного коледжу гірничі май­ст­ри Микола Гук і Руслан Штибель, ви­ко­нує обов'язки на цій же посаді  Назар Дяткович. Ці молоді хлопці активно пе­рей­ма­ють досвід старших  колег. Були мобілізова­­ні на Схід України у зону проведення АТО та захищали зі зброєю в ру­ках рідну землю гірничий майс­тер Ігор Бензак, крі­пильник Тарас Стель­машик, гір­ничо­мон­тажник Яро­слав Ана­ньев та гір­ник підзем­ний Олег Лавний. За останні роки до профе­сійного свята Дня шахтаря га­лузевою нагородою "Шахтар­ська слава" ІІІ ст. було відзначено гірничо­мон­тажників Михайла Соляника, Юрія Германа, заступ­ника на­чальника ді­ль­ниці Ярослава Грица­ка та ме­ха­ніка Анд­рія Ле­мешевського.

Як інформував Юрій Задолинний, ко­лек­тиву дільниці залишилося пройти ще 130 м до збійки 184 конвеєрного штреку, пла­ново ці роботи гірники вестимуть до се­редини квіт­ня цього року.

 

Марія ЛУЦЕНКО

 

На фото: (зліва направо) працівники ДМДГО та РВР Олег Ільків, бригадир Михай­ло Малко, начальник Юрій  Задолин­ний, Ва­­силь Малко, Назар Дяткович та Ігор Кре­мі­нець.

: | Додав: admin | Рейтинг: 0.0/0
Зробити безкоштовний сайт з uCoz