Вітаємо Вас на сайті газети "Гірник" ДП "Львіввугілля".
Вітаю Вас, Гість
Головна » 2017 » Лютий » 28 » РЕГРЕСНІ ВИПЛАТИ
14:02
РЕГРЕСНІ ВИПЛАТИ

 

Стаття 37 Закону України "Про за­га­льно­обов'яз­кове державне соціа­ль­не стра­ху­ван­ня" передбачає пере­рахуван­ня сум щомісячних страхових виплат у разі зростання у попе­ред­ньо­му кален­дар­ному році середньої заробітної плати.

Таке перерахування проводиться з 1 бе­резня наступного року відповідно до кое­фі­цієнта, затвердженого Кабіне­том Міністрів України на підставі даних цент­­рального органу виконавчої влади, що реа­лізує державну політику у сфері ста­тистики.

Для проведення Фондом з 1 берез­ня 2017 року перерахунку регресних ви­плат необхідні дані органів статистики що­до зростання у 2016 році середньої за­робітної плати. На підставі цих даних Кабінет Міні­ст­рів України затвердить коефіцієнт пере­ра­хунку. Після цього від­ділення Фонду перерахують всім потер­пілим на виробництві щомісячні страхові виплати з ураху­ван­ням коефіцієнту. Здійснювати пере­рахунки з 1 січня 2017 ро­­ку законних під­став немає.

Разом з тим, Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України", який набрав чинності з 1 січня 2017 року, передбачено встанови­ти новий розмір щомісячної страхової випла­ти потерпілим від нещасних ви­падків на виробництві та професійних за­хво­рювань, у яких цей розмір менший за розмір міні­мальної  заробітної  плати у перерахунку на 100  відсотків  втрати працездатності, на рівні розміру мініма­льної  заробітної  пла­ти,  встановленої за­­коном на 1 грудня 2016 року (який ста­­­­но­вить 1 тис 600 грн) з ураху­ван­ням ступеня втрати працездатності.

Таке перерахування здійснено. Від­ді­лен­ням у Червонограді  було  про­ве­дено перерахунок 443 особам на суму 72,8 ти­сяч гривень. Підвищені розміри страхових виплат потерпілі отримали вже у лютому (у середньому на особу розмір страхової виплати зросте більше як на 164 гривні).

Мирослав ПУЩИК,

 заступник начальника відділення

 Виконавчої дирекції

Фонду ССВНВВ у м. Червонограді

: | Додав: admin | Рейтинг: 3.5/2
Зробити безкоштовний сайт з uCoz