Вітаємо Вас на сайті газети "Гірник" ДП "Львіввугілля".
Вітаю Вас, Гість
Головна » 2017 » Квітень » 12 » РЕГРЕСНІ ВИПЛАТИ: ЩО НОВОГО?
14:13
РЕГРЕСНІ ВИПЛАТИ: ЩО НОВОГО?

  Згідно з Постановою Кабміну від 16.03.2017 р. №145  "Деякі питання соціа­­льного захисту застрахованих осіб", яка набула чинності 18.03.2017р., за­тверджено коефіцієнт перерахування сум щомі­сяч­­них  страхових  виплат (регресу) з 1 бе­­резня 2017 року у розмірі 1,236.

З  метою виконання  частини другої стат­ті 37 Закону України "Про загальнообо­в'яз­кове соціальне страхування" відділен­ням виконавчої дирекції Фонду ССВНВВ у м. Червонограді проведено перерахунок сум щомісячних страхових виплат потерпі­лим на виробництві (членам їх сімей) на даний коефіцієнт. Перерахунок було про­ве­дено майже 12 тис. потерпілим на ви­роб­ництві та особам, які мають право на виплати в разі втрати годувальника.

Відділенням було проведено перера­ху­нок і  внутрішньо переміщеним особам (їх на обліку 17 чоловік), які на даний час отримують виплати.

Перераховані суми за березень 2017р. по­терпілі на виробництві отримали на по­чатку квітня.

Окремо хотілося б подякувати активіс­там громадських організацій: Спілці шах­тарів-інвалідів праці Галичини (голова Василь Закала) та  Львівській обласній ор­ганізації "Спілка шахтарів-інвалідів" (Іван По­горілець), які неодноразово брали ак­тив­ну  участь у засіданнях урядових комісій з даного питання.

Однак важливо пояснити, що, врахо­вую­чи великий розмір індексації, нараху­ван­ня якої проводиться Фондом відповідно до Закону України "Про індексацію грошо­вих доходів населення" та Порядку прове­ден­ня індексації грошових доходів насе­лен­ня,  реального  підняття  щомісячних стра­­­хо­вих виплат не відбудеться, врахо­вуючи високий рівень інфляції протягом остан­ніх років. Розмір індексації сьогодні сягає майже 90% прожиткового мінімуму для  непрацездатних  осіб (1тис. 247грн), адже останній перерахунок Фондом прово­дився 1 березня 2014 року.

Про окремі особливості березневого перерахунку

в прикладах:

1. За лютий  місяць потерпілий на ви­робництві отримав 2 тис. 500 грн, де 2тис. грн - щомісячні страхові виплати, 500 грн-індексація  поточна, базовий  місяць для на­рахування  індексації - травень 2015р., перерахунок буде проведено таким чином: 2000,00х1,236=2472,00 грн. У бе­резні сума збільшення щомісяч­них страхо­вих виплат становить  472 грн  (472 < 500). Отже ви­плата буде становити 2 тис. 500 грн, де 2 тис. 472 грн - щомісячні страхові виплати, 28 грн - фіксована індек­сація. Для про­ве­дення подальшої поточної ін­дексації роз­рахунок індексу споживчих цін здійснює­ть­ся з березня 2017р.

2. За лютий місяць потерпілий на ви­робництві отримав 3 тис. 500 грн, де 3 тис. грн - щомісячні страхові виплати,500 грн -індексація поточна, базовий місяць для на-­рахування індексації - травень 2015 р. Пе­ре­рахунок буде проведено таким чином: 3000,00х1,236=3708,00 грн. У бе­резні сума збільшення щомісячних стра­хових виплат ста­новить  708 грн, оскільки дана сума пе­ревищила суму індексації (708 > 500), сума індексації у місяці підвищення не нара­хо­вується. Для прове­дення подальшої індек­са­ції розрахунок індексу споживчих цін здійснюється з бе­резня 2017р.

3. За лютий місяць потерпілий на ви­робництві отримав 1 тис. 500 грн, де 1 тис. 500 грн - щомісячні страхові виплати, ін­дексація не нараховувалась (потерпілий був затруднений); перерахунок буде про­ведено таким чином: 1500,00х1,236= 1854,00 грн (суму збільшення щомісячних стра­хових виплат збільшено на 354 грн). При звіль­ненні з роботи для проведення пода­льшої індексації розрахунок індексу спо­жив­чих  цін  здійснюється  з  березня 2017 ро­ку.

 

Мирослав ПУЩИК,

заступник начальника відділення виконавчої

дирекції Фонду ССВНВВ у м. Червонограді

: | Додав: admin | Рейтинг: 5.0/1
Зробити безкоштовний сайт з uCoz