Вітаємо Вас на сайті газети "Гірник" ДП "Львіввугілля".
Вітаю Вас, Гість
Головна » 2018 » Січень » 30 » У БЕРЕЗНІ РЕГРЕСНІ ВИПЛАТИ ЗРОСТУТЬ
08:39
У БЕРЕЗНІ РЕГРЕСНІ ВИПЛАТИ ЗРОСТУТЬ

9 січня у Червоноградському відділенні Управління Виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Львівській області жур­налісти місцевих ЗМІ дізналися актуальну для багатьох шах­тарів-рег­ресників Прибужжя інформацію: регресні виплати зрос­татимуть, а від початку року відділення Фонду очолює Во­лодимир КА­ТЕРИНА.

Прибулі зі Львова начальник Управ­ління Виконавчої дирекції Фонду соціа­льного страхування України у Львівській області Ігор Луцишин та начальник від­ділу матеріального забезпечення і страхових виплат Леся Нашора разом з но­вим керів­ником розповіли, що ж очі­кува­ти потерпілим на виробництві у 2018 році.

Зокрема, як повідомив Ігор Луци­шин, Кабінет Міністрів України 27 грудня 2017 року прийняв постанову №1053 "Про пере­ра­хування розміру страхових ви­плат по­тер­пі­лим від нещасного випадку на вироб­ництві та професійного за­хво­­­рю­­вання, які спричинили втрату пра­це­­здат­ності, та членам їх сімей", яка набула чин­нос­ті з 1 січня 2018 року.

На виконання рі­шення цієї постано­ви Фондом соціаль­ного стра­хування Ук­раї­ни у січні поточного року буде здійсне­но осу­часнення страхових виплат по­тер­пілим на виробництві та членам їх сімей за 2008, 2009, 2010, 2011 роки. Збі­льшений пере­рахований розмір стра­хових виплат, нара­хований у січні поточ­ного року, потерпілі на виробництві (члени їх сімей) отримають на початку лю­того. А у березні буде збіль­шено розмір щомісячних страхових виплат усім по­терпілим на виробництві (членам їх сімей) на 20 відсотків. Індексація регрес­них виплат не передбачається.

Для потерпілих на виробництві, для яких після усіх перерахунків розмір що­місячної виплати буде визначатись із суми менше ніж 3200 грн, буде встанов­лено новий розмір щомісячної страхової виплати, розрахований із суми 3200 грн та відсотка втрати працездатності.

Таким чином, можна констатувати, що цьогоріч соціальне забезпечення ко­лиш­ніх гірників покращиться.

Володимир Катерина одним із ос­нов­­них своїх завдань на посаді вважає по­вер­нення довіри до Фонду:

- На обліку у Червонограді,  після пе­­­ре­­дачі 1222 страхових справ у Сокаль­ське відділення, перебуває 11 152 потер­пілих на виробництві та осіб, які отриму­ю­ть ви­плати по втраті годувальника. Й ко­­­жен із цієї категорії хоче знати, що ви­пла­ти йому на­ра­ховано вірно. Тому я ініціюватиму проведення зуст­річей з по­терпілими  на  виробництві, на яких ра­зом із спе­ціалістами Фонду роз­по­­віда­­ти­мемо про нововве­дення та від­повімо на запитання. Перша така зустріч з пи­тань регресних виплат відбудеться 31 січня о 15 годині у Народному домі.

До відома читачів: Володимир Ка­терина очо­­лював відділення Фонду со­ціа­льного  стра­ху­ван­­ня  від  нещасних випадків на ви­роб­ництві та професійних захворю­вань у Червонограді у 2001-2010 роках. Ос­тан­нє   місце  роботи  до січ­ня 2018 року - тех­нічний інс­пектор Львів­сь­кої  територіальної  органі­зації Профспілки працівників вугільної промис­­ло­вості України. Світла­ну  Осінець­ку, яка з серп­ня 2017 року ви­ко­ну­вала обо­в’язки на­чальника Червоноград­ського від­ділен­­ня Управління Вико­навчої дирекції Фонду  соціального стра­хування України у Ль­вівсь­кій області, при­значено началь­ником відділу органі­зації медич­ної реабі­лі­тації, медичних та соціальних  послуг. Станом  на  сьогодні штат  міського відділення ФСС налічує 35 працівників.

 

Марія ЛУЦЕНКО

: | Додав: admin | Рейтинг: 0.0/0
Зробити безкоштовний сайт з uCoz