Вітаємо Вас на сайті газети "Гірник" ДП "Львіввугілля".
Вітаю Вас, Гість
Головна » 2017 » Березень » 24 » УКК ГОТУЄ КАДРИ
10:09
УКК ГОТУЄ КАДРИ

Червоноградський учбово-курсо­вий комбі­нат ДП "Львіввугілля" прово­дить підготовку працівників різних гір­ничих спеціальностей, які по­пов­ню­ють лави вугільних підприємств на­шо­го При­бужжя та Волині. За свою півві­ко­ву  діяльність  УКК  підготував  тисячі пра­цівників за різ­ними про­фесійними напрямками у гірництві.

У 2016 році при планових завданнях, які були за­твер­джені ДП "Львіввугілля" з підготовки, перепід­готовки, підвищенню кваліфікації та навчання робіт­ників з охо­рони праці УКК успішно виконано під­го­товку робітничих кадрів при плані 703 чо­ловіка - 732, підвищення кваліфікації про­йшли  - 1079 чоловік та навчалися охо­­роні праці 1072 курсанта. Також прове­де­но навчання із п'яти, три та одноденним вступ­­ним інструктажем з охорони праці, пожежній безпеці та виробничій санітарії робітників, які вперше поступають на під­земні роботи або йдуть працювати на шахт­ну поверхню - у загальній кількості 1056 чо­ло­вік. На предмет з охорони праці виділено від 30 до 70 учбових годин. Це позитивно впливає на ор­ганізацію праці і покращує виробничі показники підприєм­ства та істотно знижує травматизм на ви­робництві.

- У січні та лютому 2017 року в УКК про­йшли навчання з підготовки робітничих кадрів 106 чоловік, підвищення кваліфі­кації 150, навчання з охорони праці - 203 чоловіка. Вже у березні-квітні за підсум­ком успішного складання іспитів свої по­свід­чення отримають: машиністи гірничо-виїм­кових машин, гірники підземні і ма­ши­ністи підземних установок, гірники очис­ного забою, електрослюсарі.  Також по­да­но 10 заявок на отримання спеціаль­­ності гірника з ремонту гірничих виробок. Тут проходять навчання 4 гірники очисного забою із шахт Нововолинська, - повідомив директор учбово-курсового комбінату Гри­горій Мочульський.

Для проведення навчального процесу залучає­ться викладацький склад УКК, ма­теріально-технічна база відповідає рів­ню навчального  процесу, прово­дяться прак­­тичні навчання на діючих машинах та ме­ханізмах на учбових полігонах УКК під ке­рівницт­вом викладачів, майстрів ви­роб­ничого навчання і досвідчених робіт­ників-інструкторів під час виробни­чих практик на шахтах держпідприємства.

Фінансу­ван­ня здійснюється за ра­ху­нок ДП "Львіввугілля" вчасно і в пов­ному обсязі. Учбово-курсовий комбінат постійно працює  над  вдосконаленням учбового про­­цесу.

Ігор ЙОСИПІВ

На фото: група слухачів, що проходять підготовку за спеціальністю “гірник під­зем­ний і машиніст підзем­них установок”, вик­ладач Віктор Цицик (пер­ший зліва).

: | Додав: admin | Рейтинг: 5.0/1
Зробити безкоштовний сайт з uCoz