Вітаємо Вас на сайті газети "Гірник" ДП "Львіввугілля".
Вітаю Вас, Гість
Головна » 2017 » Червень » 2 » ВІДПОЧИНОК ШАХТАРІВ – ПИТАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
07:15
ВІДПОЧИНОК ШАХТАРІВ – ПИТАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

На засіданні Президії територіа­льного  комітету  Укрвуглепрофспілки розглядалося питання організації оз­до­ровлення спілчан та їхніх дітей цьо­го­річ, у якому взяв участь генера­льний директор  ДП  “Львів­вугілля”  Анд­рій ДЯЧЕНКО. 

Присутні говорили  про використання коштів, одержаних на культмасову, спор­тивну та оздоровчу роботу, оздоров­лення та відпочинок спілчан та їхніх родин у 2016 році, а також про необхідність погашен­ня боргу за придбані путівки. Також заслухали постанову Президії теркому.

Із заключним словом виступив пер­ший керів­ник ДП “Львіввугілля”:

-Тісна співпраця та взаєморозуміння з проф­спілками, - наголосив Андрій Пав­ло­вич, -  дозволяють спільно вирішу­вати пріоритетне питання оздоров­лення гір­ни­ків, кошти на культмасову та оздо­ровчу ро­­боту будуть перерахо­вуватися ЛТО ППВПУ та РО НПГУ м.Червонограда по мі­рі їх над­ход­ження.

А тим часом для профспілок літній період чи  не  най­відповідальніша пора, адже саме вони мають подбати про те, щоб відпочинок для вугільників був зміс­товним та  ко­рис­ним. Голова первинної проф­спілкової ор­гані­зації вуглепрофспілки шахти "Сте­по­ва" Сте­пан Ярема зазначив, що цього літа спілчани зможуть відпочити, набра­ти­ся сили та енергії на наступний трудо­вий рік на базах відпочинку Одеської об­лас­ті, у Закар­патті та у пансіонатах Во­лині, з яки­ми вже ук­ла­дені угоди. До пос­луг спілчан Незалеж­ної профспілки гір­ників цієї шахти (голо­ва Ва­силь Семканич) зміс­товний від­починок на базах "Геолог", "Ав­то­­мо­­­­бі­ліст" та  у пансіо­наті "Лісова піс­ня", що на мальовничих Ша­ць­ких озерах. Та­кож є пу­тівки в Одеську область, де мож-на отрима­ти повноцінний відпочинок на узбе­режжі Чор­­ного моря.

Як повідомив голова ППО вуглепроф­спілки шахти "Відродження" Володимир Пащук, первинка спільно з адміністрацією роблять все можливе, аби відпочинок пра­­цівників та їхніх родин був цікавим та з ко­­ристю для здоров'я. Профспілківці змо­жуть скористатися послугами ба­зи відпо­чинку на волинському озері Сві­тязь та у санаторії-профілакторії Схід­ниці. І бе­рег Чор­ного  моря  теж їх привітно  зуст­рі­не.А спіл­­чанам НПГУ (голова Олег Стовба) пропо­нується відвіда­ти сана­­торій "Лісова піс­ня", що у селищі Шацьк сусідньої Волині. Уго­да вже укладе­на, те­пер слово за шах­тарями. За словами профспіл­кових ліде­рів, цього літа зможуть від­почити всі, хто забажає.

А, щоб  школярі  під час літніх канікул не нудьгували, на шахтах є путівки в літній дитячий оз­доровчий табір "Ровесник" ДП "Ль­віввугілля". До послуг малечі  разом з роз­вага­­ми й лікувальні процедури. Цього року, як і п'ять років поспіль, діє програма для ді­тей "Поки мама на роботі". Для отри­ман­ня пу­тівки варто звернутися у профко­ми вугіль­них підприємств.

Решта  шахт  теж  працюють у плані ор­ганізації курортних маршрутів шахтарів.

Хоч і нелегко організувати відпочинок для гірників останні декілька років, однак система оздоровлення на вугільних під­при­ємствах все ж працює, тому що ке­рів­ницт­во ДП "Львіввугілля", ЛТО Укр­вуг­ле­профспілки (голова Олег Турчин), РО НПГУ м.Червонограда (голова Віталій Оніжук), ад­мі­ні­страції та профспілкові ко­мітети шахт розуміють усю повноту і важ­ливість со­­ціа­­ль­ної відповідальності перед праців­­никами і їхніми родинами.

Лариса ГУМЕНЮК

: | Додав: admin | Рейтинг: 5.0/1
Зробити безкоштовний сайт з uCoz