Вітаємо Вас на сайті газети "Гірник" ДП "Львіввугілля".
Вітаю Вас, Гість
Головна » 2018 » Січень » 30 » ВУГІЛЛЯ ПОЧИНАЄТЬСЯ З ПРОХОДКИ
08:30
ВУГІЛЛЯ ПОЧИНАЄТЬСЯ З ПРОХОДКИ

Як повідомив в.о. технічного дирек­тора-першого заступника генерального директора ДП "Львіввугілля" Олександр САФОНОВ, за 2017 рік на усіх шахтах держпід­приємства загалом прокладено 10 608м розкриваючих та підготовчих гірничих ви­робок, планове завдання виконано на 77%. Лише прохідники шахти "Великомостівсь­ка" впоралися завчасно з річним планом, а решта копалень  не вийшли на передба­чені Планом розвитку гірничих робіт-2017 по­­каз­ники через об'єктивні чинники. На "Ме­­жи­річанській", "Відродження" та "Черво­но­град­ській" бракує коштів для ремонту про­хідницьких комбайнів, на "Лісовій" не­має достатньої кількості аркового кріплен­ня. Шахта "Степова" два місяці не працю­ва­ла у штатному режимі через березневу аварію, відтак мала значне відставання, яке не вдалося надолужити до кінця року. Про­те  варто  відзначити, що  у  грудні  дві бри­гади цього вугільного підприємства під ке­рівництвом Олега Койчадовського та Івана Приймака працювали у швидкісному ре­жимі й проклали 140 та 126 м відповідно.

Станом на  01.01.2017р. на  шахтах пра­­цювало 648 прохідників. Протягом ми­нулого року відбувався відтік підземних пр­ацівників, в тому числі й прохідників. По цій  професії станом на 1 січня 2018 року пра­цює 553 прохідника при плановій чи­сельності 634. Завдяки суттєвому зростан­ню зарплат вдалося призупинити відтік ква­лі­фікованих прохідників. Для доукомп­лек­тування прохідницьких дільниць шахт потрібно ще 81 прохідника.

У 2017 році було придбано 220 комп­лектів аркового кріплення, 70 з яких скеро­вані на "Відродження", 150 - на "Лісову". Ресурси для повторного використання "арки"  поступово вичерпуються. У 2018 році пла­нує­ться забезпечити прохідницькі ро­боти новим арковим кріпленням. Нові про­­хідницькі комбайни були отримані вос­тан­нє ще десять років тому, придбання ком­­байнів можливе при виділенні бюджет­них коштів.

На шахтах у наявності 17 прохідни­ць­ких комбайнів КСП-32 та 1ГПКС. Завдя­ки механічним службам шахт в робочому стані під­три­мую­ть­ся 12-13 комбайнів.

Головний результат роботи прохід­ни­ків - це вчасно підготовлені лави. У мину­ло­му році їх було здано шість,а на 2018-ий заплановано оконтурити п'ять лав - №114 на "Великомостівській", №594 на "Межирі­чан­ській", №428 на "Відродження", №132 на "Степовій" та №305 на "Червоноградсь­кій". План з проходження розкриваючих і підготов­чих виробок - 11 130 м. У січні гірни­ки  шахти "Великомостівська" готують100 роз­ві­дувальний штрек та конвеєрну збій­ку лави №114. 595 конвеєрний та 594 бор­товий штреки ведуть на "Межирічанській", на "Відродження" - 434 конвеєрний та 428 оконтурюючий штреки.  На шахті "Лісова" в роботі 181 бортовий, 167 конвеєрний, 167 вентиляційний та 184 розвідувальний штреки. На "Степовій" прокладаються 142 конвеєрний та вентиляційний штреки, 131 бортовий, 132 вентиляційний та бор­товий штреки та магістральний західний кон­веєр­ний  штрек. На  шахті "Червоноград­сь­ка" ведуться підготовчі роботи по друго­му пів­нічному магістральному конвеєрному та північному відкотному штреках, а також проходиться кросинг 304-біс конвеєрного штреку й вентиляційний просік лави №562-біс. Виробки прокладаються за допомогою комбайнів ГПКС, КСП-32 і буровибуховим способом.

Марія ЛУЦЕНКО

: | Додав: admin | Рейтинг: 5.0/1
Зробити безкоштовний сайт з uCoz