Вітаємо Вас на сайті газети "Гірник" ДП "Львіввугілля".
Вітаю Вас, Гість
Головна » 2017 » Листопад » 2 » ПРАЦЮЄМО НА РЕЗУЛЬТАТ
08:26
ПРАЦЮЄМО НА РЕЗУЛЬТАТ

Підсумки  роботи  прибузьких  шахт за дев’ять місяців  2017 року комен­ту­ють провідні фахівці ДП “Львіввугіл­ля”.  

В.о.  заступника  генерального ди­рек­тора з виробничих питань-дирек­то­ра дирекції з виробництва держпідпри­єм­ства Сергій СМЕРЕЧАНСЬКИЙ:

- Вуглевидобувні колективи шахт пра­цюють на максимумі своїх можли­вос­тей в умовах відсутності сталого дер­жавного фінансування для розвитку виробництва. За три квартали цього року піднято на-гора 980 тис. 413 тонн твер­дого палива, що складає 95,5% виконан­ня плану.

У 2017 році відповідно до Програми роз­витку гірничих робіт по ДП "Львіввугіл­ля" завершать роботу 11 комплексно-ме­ха­ні­зованих забоїв. За січень-серпень введе­но в експлуатацію 4 лави і до кінця року планується ввести ще 4. Для цих потреб і на модернізацію шахт було заплановано виділити 78 млн грн (кредитних коштів під державні гарантії). Станом на 1 вересня залучено 56,8 млн грн, завдяки чому вве­дено в дію три лави - №166 на шахті "Лі­со­ва", №138 на "Степовій", №416 на "Вели­ко­мос­тівській" та проведено конвеєри­зацію лави №432 на шахті "Відроджен­ня".

 Наразі у роботі шість лав. Стабільно пра­цюють шахти "Великомостівська", "Лі­сова", "Червоноградська", відновилася  піс­­ля аварії та працює у тисячному режимі "Степова". Для шахти "Відродження" по­тріб­ні кошти для придбання конвеєрної лі­нії, щоб здати в експлуатацію 168 лаву. На "Межирічанській" уповільнено темпи вугле­видобутку через погіршення гірничо-геологічних умов.

За серпень та вересень план з видо­бут­ку вугілля виконано, є підстави сподіва­тися на подальший плановий режим ро­боти шахт до кінця року.

Щодо підготовки очисного фронту, то си­туація далеко не оптимістична. За де­в'ять місяців 2017 року при плані 10185 м пройдено 7183 м розкриваючих і підготов­чих виробок (-3002 м), виконання плану складає 70,5%.

Як  інформував  в.о. тех­ніч­ного ди­ректо­­ра ДП "Львіввугілля" Олександр СА­ФО­НОВ, найбільше відста­ван­­ня по шахті "Сте­пова" (-1764 м) через те, що й досі лік­­ві­до­вуються наслідки ава­рії, на "Відрод­ження" (-582 м), де бракує ар­ко­вого кріп­лен­ня, а на шахті "Межирічанська" (-337 м) - через аварійний стан прохід­ни­цького об­ладнання.

У плановому режимі працює шахта "Ве­ликомостівська"  (116,5%). Незначне від­ставання  по "Червоноградській" (-166м), яке гірники можуть подолати і викона­ти річ­­не завдання.

Загальні причини невиконання плану - вичерпаний ресурс прохідницької техніки та брак аркового кріплення. У роботі  12-13 комбайнів із 17, що є на балансі (один з яких потрібно списати через повну непри­датність до експлуатації). З початку року закуплено лише 160 комплектів аркового кріп­лення  на шахту "Лісова", а решта ко­па­­лень ведуть підготовчі роботи, погашаю­­чи старі виробки та повторно викорис­то­вую­чи арку із них.

Ольга МАЗУР

: | Додав: admin | Рейтинг: 0.0/0
Зробити безкоштовний сайт з uCoz