Вітаємо Вас на сайті газети "Гірник" ДП "Львіввугілля".
Вітаю Вас, Гість
Головна » 2017 » Лютий » 10 » ДП «ЛЬВІВВУГІЛЛЯ»: ЯК СПРАЦЮВАЛИ У 2016 РОЦІ
08:06
ДП «ЛЬВІВВУГІЛЛЯ»: ЯК СПРАЦЮВАЛИ У 2016 РОЦІ

Юрій КУНТА, в.о. заступника гене­рального директора з виробничих пи­тань-директора дирекції з виробни­цтва ДП "Львіввугілля":

- У 2015 році видобуток вугілля склав 1 млн 754 тис. тонн, середньодобовий - 5,9 тис. тонн, добове навантаження на лаву 569 тонн. Вибули 10 лав. Введено в експ­луатацію вісім. Станом на 1 січня 2016 ро­ку в роботі було 9 лав.

У 2016 році на шести шахтах ДП "Ль­вів­вугілля" при плані 1 млн 765 тис. тонн видобуто 1 млн  401 тис. тонн рядового вугілля, що складає 79,4 відсотка, або “мі­нус” 0,363 млн тонн до плану та “мінус” 0,352 млн тонн відповідно до 2015 року. Річний план з вуглевидобутку виконала лише шах­­та "Лісова" (начальник дільниці Степан Гри­цак, бригадир Іван Троцько). Се­редньо­до­бовий вуглевидобуток по держ-­підпри­ємству склав 4 тис. 609 тонн (-1196 тонн  на добу до плану і -1174 тонни на до­бу відповідно до 2015 року).

Вибули з експлуатації сім лав (№№112, 182,­430,133,176,111,134). Не вибули лави №№111,133 (були позапланово перемон­то­­вані) та лави №№390, 173. За­вер­­шено демонтаж семи лав - №№562,­112,182,430, 133,176,111, у позаплановому пере­монтажі лава №134 на шахті "Сте­пова".

Введені в роботу вісім лав, з них дві -№133  і №111 - позаплановий перемонтаж. У лютому лава №348 на  шахті "Черво­ноградська", 1 квітня лава №432 на шахті "Відродження", 31 травня лава №191 на шахті  "Межирічанська", 1 серпня  лава №133 на шахті "Степова", 25 серпня лава №116 на шахті "Великомостівська", 20 ве­рес­ня лава №347 на шахті "Червоно­град­ська", 1 листопада  лава  №111  на  шахті "Ве­­ликомостівська" та позапланово лава №177 на шахті "Лісова". Не введені лави №378 на шахтах "Межирічанська" та №168 на "Відродження". Навантаження на лаву скла­ло 493 тонни на добу (-82 тонни до пла­ну та -76 тонн до 2015року).

Станом на 1 січня 2017 року на вугі­льних підприємствах ДП "Львіввугілля" в роботі десять очисних забоїв. Програмою розвитку гірничих робіт на цей виробничий рік запланований вуг­левидобуток в обсязі 1 млн 440  тис. тонн, вибування  12  лав, пла­­нується ввести в експлуатацію 11 лав. Для введення чоти­рьох лав необхідно 190,98 млн  грн, з них 160,62 млн  грн на прид­бання нового облад­нання для осна­щення лав та 30,36 млн грн. на капі­та­ль­ний ремонт.

Сергій РУДЕНКО, заступник техніч­ного директора ДП "Львіввугілля":

- 2016 рік був роком напруженої ро­боти. Вже в січні робота шахт була зупи­нена акціями протесту шахтарів, що дало ве­ликий негативний чинник у проходженні гірничих виробок. Також ряд суб'єктивних та об'єктивних причин, а саме: складні  гір­ничо-геологічні умови, не­­­­дос­татнє за­без­печення дільниць витрат­ними матеріа­лами (аркове кріплення то­що),  фінансові труднощі - не дали стабі­лі­­зу­вати ситуацію, вийти на заплановане проходження гірни­чих виробок, вирішити низку виробничих питань.

У 2016 році прокладено 14437 метрів розкривних та підготовчих виробок, при плані 15510 метрів, що складає 93,8%.

Плюсом було те, що за минулий рік прохідниками підготовлено та введено в екс­плуатацію 8 лав, що забезпечило фронт робіт для вуглевидобувників.

Однак варто зазначити, що попри всі негаразди у 2016 році достроково вико­на­ли планове завдання прохідники шахт "Великомостівська" (начальники діль­ниць Микола Лінинський, Володимир При­хо­дько, бригадири Теодор Венгель, Вік­тор Ва­­сь­ків) та "Лісова" (начальник ді­ль­­ниці Олек­сандр Титюк, бригадири Ва­силь Сам­сін, Юрій Роговський, Михайло Булик).

У 2017 році Програмою розвитку гірни­чих робіт заплановано проходження 13875 метрів розкривних та підготовчих виробок. На даний час на балансі шахт держ­під­при­ємства є 17 прохідницьких ком­байнів, із яких 12 в роботі. Комбайни від­нов­люю­ться силами механічних служб під­при­ємств. В умовах, коли парк гірничо­шахтних механізмів не оновлюється ро­ками, на перший план вийшов людський фактор. Інже­нерна ініціатива, виробнича дис­­цип­ліна та дбайливе ставлення до тех­ніки - ось складові успішної роботи прохід­ників.

Незважаючи на те, що колективи діль­ниць підготовчих робіт працюють у схожих гірничо-геологічних умовах, якість підго­товки виробок, на жаль, різниться. Треба рівнятися на кращих. Адже для того, щоб у забої був порядок, від якого залежить насамперед безпека самих гірників, потріб­ні не тільки кошти, а й організаторські рі­шен­ня та господарський підхід.

 

: | Додав: admin | Рейтинг: 5.0/1
Зробити безкоштовний сайт з uCoz