Вітаємо Вас на сайті газети "Гірник" ДП "Львіввугілля".
Вітаю Вас, Гість
Головна » 2017 » Березень » 24 » ЕНЦИКЛОПЕДІЯ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
10:18
ЕНЦИКЛОПЕДІЯ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ

Це багатотомне енциклопедичне видання про Україну у всіх вимірах від початку ХХ століття до сьогоден­ня, у яко­му подається цілісний образ новіт­ньої України в подіях, інститу­ціях, уста­новах, родах діяльності,по-няттях та персоналіях.

Специфіка ЕСУ полягає в тому, що в ній переважає сучасний матеріал, особ­ли­ва увага приділяється явищам, проце­сам і поняттям, що характе­ризу­ють добу державної незалежності Украї­ни. Протягом 2001-2016 р.р. вийшло 17 томів видання. Підготовку Енциклопедії Су­­часної України здійснює Інститут ен­цик­­лопедичних досліджень НАН Украї­ни, створений 2004 року на базі коорди­на­­цій­­ного бюро ЕСУ.

Заплановано  30-томне  видання обсягом понад 100 дру­кованих аркушів кожен том, понад 100 тисяч статей та бли­зько 80 тисяч ілюст­рацій. Багато­том­ник розрахований на широке коло чи­тачів.

Наприкінці року вийде друком чер­говий 18 том Енциклопедії, у якому се­ред  інших будуть опубліковані статті про шахтарську когорту державного під­приємства "Львівву­гілля".

: | Додав: admin | Рейтинг: 0.0/0
Зробити безкоштовний сайт з uCoz