Вітаємо Вас на сайті газети "Гірник" ДП "Львіввугілля".
Вітаю Вас, Гість
Головна » 2017 » Вересень » 5 » МОЛОДЬ НА ШАХТАХ
09:10
МОЛОДЬ НА ШАХТАХ

Трудові  колективи  охоче  прий­ма­ють шахтарів-початківців.  Пере­пусткою  на  ко­пальні  для них є Чер­во­ноградські  гір­ничо-еконо­міч­ний ко­ледж  та  профе­сійний гірничо-бу­дівельний ліцей,  за­кінчивши які, молоді спеціалісти за спри­яння ДП "Ль-вів­вугілля" праце­влаштовую­ться за гірничими  спеціаль­ностями.

Шахти  стають  для них першим міс­­цем роботи, саме тут перший за­пис  в  трудовій  книжці. У колективі од­­нодум­ців відбувається станов­лен­­ня харак­теру, молодь накопичує про­фесійний досвід. Поряд із дос­відче­ни­ми праців­никами колиш­ні студен­ти успішно  виконують  по­кла­дені на них завдання.

Дмитро ЗЕЛЕНСЬКИЙ,  гірник підземний шахти "Лісова":

- У  2015  році  після  закінчення нав­чання  у  Червоноградському  гірничо-еко­номічному  коледжі  за спе­­ціальністю "Під­зем­на  розробка  ко­рисних  копалин", на шахті  "Лісова" я  про­йшов  практику і ви­рішив: буду працювати тут. Працюю на дільниці  прохідницьких  робіт, де  начальником Олександр Титюк, набуваю  гірничо­го досвіду, який мені зна­до­биться у по­да­ль­шо­му. Після закінчення навчання в коледжі, продовжую здобу­вати вищу осві­ту в Рівненському націо­нальному універ­си­теті водного господар­ст­ва та природоко­рис­­тування за спеціаль­ністю "гірництво".

 Я вірю, що у прибузь­ких шахт є перс­пек­тива, а праця шахтарів буде престиж­ною та потрібною.

Ігор ЙОСИПІВ

: | Додав: admin | Рейтинг: 5.0/1
Зробити безкоштовний сайт з uCoz