Вітаємо Вас на сайті газети "Гірник" ДП "Львіввугілля".
Вітаю Вас, Гість
1 2 3 ... 60 61 »

| Добавил: admin | Дата: 05.04.2018

| Добавил: admin | Дата: 30.03.2018

Як повідомив в.о. заступника ге­не­рального директора з виробничих питань-директора дирекції з вироб­ни­цтва ДП "Львіввугілля" Сергій СМЕ­РЕЧАНСЬКИЙ, на шахті "Червоно­град­ська"  з 16 березня 2018 року в експлуатації лава 562 "біс",у якій підготовлено до виймання 188 тис. тонн твердого палива. За прогнозами фахівців, відпра­цьо­вувати цей очисний вибій шахтарі вугле­ви­­до­бувної  дільниці  під  керівництвом Ан­д­рія Лемехи (бригадир Михайло Ска­лецький) будуть до листопада 2018 року.

| Добавил: admin | Дата: 29.03.2018

На  виконання  розпорядження за №45-р місь­кого го­лови Червоногра­да від 07.03.2018р. з 7 березня оголо­­шено місячник  озеленення,  прибиран­­ня та благоустрою міст Червоно-гра­да,  Соснівки  та селища Гірник і Дня довкілля з метою забезпечення по­ліпшення  естетичного, санітарного ста­­­ну прибудинкових територій та об'єк­тів масового перебування населення.

Затверджено заходи, у яких закріп­лені вулиці та території за підприємст­вами та установами міста, у тому числі й за шахтами та допоміжними підприєм­ствами ДП "Львіввугілля" для прибиран­ня та здійснення благоустрою.

Господарські служби шахт і від­ок­рем­лених під ... Читати далі »

| Добавил: admin | Дата: 29.03.2018

Старший комірник Червоноградсь­ко­го Спецуправління з гасіння терико­нів та рекультивації зе­мель ДП “Львів­вугіл­ля” Емілія НОВО­ТИН­СЬКА завжди у русі. Понад тридцять років ця привіт­на енергійна жінка керує матеріальним складом підприєм­ства.

…У її кабінеті людно. Щойно надійшла партія ватних курток, у наявності й чоботи, рукавиці, тому майстри та працівники діль­ниць заповнюють документи для отриман­­ня спецодягу. Оформивши бланки на ви­дачу, Емі­лія Миколаївна спускається на склад й з широких полиць ... Читати далі »

| Добавил: admin | Дата: 29.03.2018

Завдяки допомозі червоноград­ських підприємців-перевізників ряди донорів-шахтарів поповнюються.

Для здійснення поїздки у Львівський обласний центр переливання крові у лис­­то­паді минулого року надав транс­порт підприємець Василь Висоцький, а у лютому, за сприяння Червоноградської міської ради, перевізник Анатолій Васи­ли­шин. Дякуючи належній організації поїздки, двадцять шість гірників з шахт "Межирічанська", "Відродження" та "Ве­ли­комостівська" здали кров. Це Во­ло­димир Жеребецький, Ярослав Горбатюк, Руслан Дебеляк, Олександр Демчина, Руслан Сковрон, Роман Корінь, ... Читати далі »

| Добавил: admin | Дата: 29.03.2018

Героїня нашої публікації надзвичайно любить свою роботу. Про ви­конання обов'язків розповідає захоплено та ці­ка­во. Говорить, що її колеги теж добросо­вісно працюють.Тому й атмосфера в ко-лективі добро­зичлива.

Мова йде про оператора авто­ма­тич­­ного газового захисту дільниці вен­тиляції, техніки безпеки і профі­лак­тич­них робіт шахти "Велико­­мос­тів­ська" Наталію ГЕРДУ.

 

- Відверто кажучи, - ... Читати далі »

| Добавил: admin | Дата: 29.03.2018

З поважним виробничим ювілеєм працівників ГРЕ 16 березня привітали заступник технічного директора ДП "Львів­вугілля", Герой України Сергій РУ­ДЕНКО, головний геолог держпід­при­­­­єм­­­­ства Володимир ЛАЗАР та голова Львів­ської  територіальної ор­гані­­зації Проф­спілки працівників вугільної про­­­­мисловості України Олег ТУР­ЧИН.

Сергій Руденко від імені т.в.о. гене­рального  директора  Олега Акімова та ба­гато­тисячного  колективу  гірників ДП "Львів­­вугілля" передав колективу Геоло­го­­розвідувальної експедиції вітальну те­ле­граму.

< ... Читати далі »

| Добавил: admin | Дата: 29.03.2018

На виконання наказу ДП "Львівву­гілля" №26 від 31.01.2018р. з 1 березня розпочалося навчання в школі кадрово­­­го резерву на заміщення посад на­чаль­ників вуглевидобувних та прохідниць­ких дільниць. Заняття тривати­муть до 31 березня. Групу керівників і спеціаліс­­тів шахт привітав т.в.о. гене­рального дирек­тора держпідприємства Олег АКІ­МОВ.

Кожна організація, в тому числі й ву­гільне підприємство, яка планує своє по­дальше функціонування, повинна мати необхідні людські ресурси для подальшого виконання завдань, що передбачені Прог­рамою розвитку. Персонал, своєю чергою, є одним ... Читати далі »

| Добавил: admin | Дата: 29.03.2018

Одним із найрезультативніших про­­хідницьких колективів серед шахт ДП "Ль­вів­вугілля"  є  дільниця підго­товчих робіт №1 шахти "Степова", яку пів­тора ро­ки тому очолив Андрій ПАШКУЦЬКИЙ. Результати роботи цього колекти­­ву дозво­ляють згадати призабуте вже словоспо­лучення "швидкісна про­ход­ка".

Починаючи з листопада минулого ро­ку,  гірники  прокладають  щомісяця 130-140 м гірничих виробок. Як стверджує на­чальник дільниці, рецепт успіху - тактика пе­ ... Читати далі »

| Добавил: admin | Дата: 29.03.2018