Вітаємо Вас на сайті газети "Гірник" ДП "Львіввугілля".
Вітаю Вас, Гість
Головна » 2017 » Вересень » 05

14 липня у Червоноградській дитячій бібліотеці творча спільнота шахтарського міста відвідала презентацію першого випуску мистецько-краєзнавчого альманаху "Солокія".


Цей номер  уміщує  оповідання, нариси, вірші місцевих творчих особистостей Червонограда, Соснівки та селища Гірник. Відведені сторінки й патріотичним оповіданням з Майдану та гарячого Сходу України. Твори в альманасі різні за стилем і жанром, однак їх об'єднує одне - любов до української мови і культури рідного краю.
З великим натхненням протягом заходу читали автори-аматори свої вірші, які увійшли до першого числа альманаху.У виданні є й публікація про історію розвитку Львівсько-Волинського вугільного басейну - "Наш край стоїть на вугіллі", яку доповнюють  світлини  по ... Читати далі »

| Добавил: admin | Дата: 05.09.2017

Трудові  колективи  охоче  прий­ма­ють шахтарів-початківців.  Пере­пусткою  на  ко­пальні  для них є Чер­во­ноградські  гір­ничо-еконо­міч­ний ко­ледж  та  профе­сійний гірничо-бу­дівельний ліцей,  за­кінчивши які, молоді спеціалісти за спри­яння ДП "Ль-вів­вугілля" праце­влаштовую­ться за гірничими  спеціаль­ностями.

Шахти  стають  для них першим міс­­цем роботи, саме тут перший за­пис  в  трудовій  книжці. У колективі од­­нодум­ців відбувається станов­лен­­ня харак­теру, молодь накопичує про­фесійний досвід. Поряд із дос& ... Читати далі »

| Добавил: admin | Дата: 05.09.2017

 

У рамках відзначення 60-річчя вугі­льної галузі Львівщини газета "Гірник" звернулася  до  ветеранів  шахтарської праці, щоб  вони  на сторінках часопису по­ділилися  розповідями  про роки ро­боти на прибузьких копальнях.

На про­хання редакції відгукнувся колишній головний  механік Віктор СА­МОХОДСЬ­КИЙ з шахти "Бендюзька", який працю­вав там з 1968 до 2001 року. Шахтарський часопис продовжує друку­вати спогади ветерана праці.

- Роки на  шахті  промайнули швидко. Зараз гадається: як же працювалось стіль­ки років? Шахта забирала багато часу. Я не скажу, що так вже спокійн ... Читати далі »

| Добавил: admin | Дата: 05.09.2017

Підійшов до завершення конкурс на  кращий фотознімок, письмові ав­тор­ські роботи - оповідання,  нариси, вір­шовані твори, де були відображені миті з життя галицьких гірників.

Оргкомітет щиро вдячний всім, хто взяв участь у конкурсі та до 20 серпня 2017 року надіслав свої роботи. Всі ав­тор­ські доробки були передані до кон­курс­ної комісії для розгляду та підбиття підс­умків, про результати яких ви, шанов­ні  читачі, дізнаєтесь у наступному номері шахтарського часопису "Гірник".

А наразі пропонуємо вашій увазі фо­то із сімейного архіву братів Карнаг - Ми­коли, гірника підземного та Андрія, гірни-чого майстра з  шахти "Відродження" (на фото зліва направо), які за контрактом служать у лавах Збройних Сил України та захищають від вор ... Читати далі »

| Добавил: admin | Дата: 05.09.2017

Трудові колективи охоче прий­ма­ють шахтарів-початківців. Вугільні копальні стають для них першим місцем роботи. Поряд  із досвідченими пра­ців­­ни­ками успішно ви­конує покладені зав­дання  учень  гір­ника  підзем­ного ДПР-2  ша­х­­ти "Сте­пова" Пав­ло ЛО­ЗІН­СЬ­КИЙ.

 - Про роботу в шахті я чув неоднора­зово від свого прадіда, який багато років працював на "Великомостівській" та дя­дька Романа Римара, прохідника зі "Сте­пової". Тому мені захотілося дізнатися більше про те, як працюють гірники. Цього року я закінчив Червоноградський гірни­чо-економічний коледж за спеціаль­ністю "Експлуатація та ремонт гірничого елект­ромеханічного обладнання т ... Читати далі »

| Добавил: admin | Дата: 05.09.2017

Праця на шахті для Миколи Григо­ро­вича ГНАТИШАКА стала справою йо-го життя, бо присвятив їй найкращі роки: юність із нестримними мріями, зрі­­­лі роки з мудрістю прожитих літ.

Гір­нича справа для нього була жит­тє­вим сти­мулом, заради якого хотілося вдосконалюватись, творити і за­лишити добрий слід, адже всім досте­мен­но ві­домо, що саме на робочому місці прохо­дить більшість життєвого шля­ху.

 Він  народився  на  Львівщині в селі Дро­гомишль Яворівського району. У 1946 році разом із мамою їх вислали на Сибір, де пройшло все його дитинство ... Читати далі »

| Добавил: admin | Дата: 05.09.2017