Вітаємо Вас на сайті газети "Гірник" ДП "Львіввугілля".
Вітаю Вас, Гість
Головна » 2017 » Грудень » 20 » НА ПОРЯДКУ ДЕННОМУ – ІНТЕРЕСИ СПІЛЧАН
10:42
НА ПОРЯДКУ ДЕННОМУ – ІНТЕРЕСИ СПІЛЧАН

У кожному відокремленому під­розділі ДП "Львіввугілля" є профспіл­ка. Справжня  цінність членства  у орга­нізації, що професійно захищає пра­ва своїх спілчан, стає зрозумілою лише у критичні для галузі чи окре­мо­го працівника моменти, тому що­денна, буденна праця проф­спіл­кових лідерів часто залишається недооціне­ною.

Насправді обрані колективом голо­ви первинних організацій виконують чи­малий обсяг організаційної та спря­мо­ваної на соціальний захист гірників роботи, а в останні роки, коли правила гри на ринку енергетичної сировини п­ос­тійно змінюються, сила профспіл­ко­вого руху, що впливає на перебіг подій шляхом перемовин чи протестними ак­ціями, стала очевидною. Окрім тради­ційних оз-­до­ровлення і відпочинку та ор­га­нізації спортивного дозвілля спіл­чан, щодня на порядку денному у Львів­ській територіа­льній організації Проф­спіл­ки праців­ни­ків вугільної про­мис­ловості Ук­раїни та Ре­гіональному об'єд­нанні Не­залеж­ної профспілки гірни­ків України м.Червонограда, які очо­люють Олег Тур­­чин та Ві­талій Оніжук, підняття і вча­сна виплата зарплати, стан охорони пра­ці і навіть збут то­вар­ної вугільної продукції. Роками триває співпраця з цент­ра­ль­ни­ми, об­лас­­ними органами влади усіх рівнів та на­род­ними депута­тами. У Галузеву уго­ду між Міненерговугілля та двома шах­тарсь­кими профспілками вписані най­­актуа­ль­ніші положення соціального за­хисту, а у кол­договорах між первинка­ми та адмі­ністрацією під­приємств вони закріп­люються й на прак­тиці безпосе­редньо втілюються у життя.

На щотижневих, а за потреби й по­запланових  нарадах  голів  профкомів від­буваються зустрічі з представниками влади та керівниками підприємств, де вирішуються найгостріші питання. Завж­ди в унісон з працівниками, у резонансі з загальнодержавними та галузевими суспільними процесами, профспілківці не раз зважувалися на страйки та акції протесту, щоб напряму відстояти права шахтарів на гідну оплату праці.

Нині первинні організації Проф­спілки працівників вугільної промис­ло­вості України у відокремлених підроз­­­ділах держпідприємства очолю­ють Сте­­пан Смілка, Андрій Паска, Володи­мир Пащук, Володимир Золочівський, Богдан Мороз, Василь Шейдель,Степан Яре­ма, Павло Євтушок, Володимир Яку­бук, Микола Ко­роп, Олександр Склярен­ко, Тетяна Медведєва,Тамара Федорен­ко, Люд­мила Стеб­­лецька, Володи­мир Анд­русів, Надія Гашинська, Вік­тор Ци­цик, Олеся Хмарук, Олек­сандр Па­лаш, Надія Денисюк, Вікто­рія Дучак, На­талія Дика.

 Го­ловами первинок НПГУ на шахтах є Василь Лес­няк, Ольга Божок, Миросла-­ва Каф­тан, Олег Стовба, Віктор Оренчук, Михайло Кази­брід, Василь Сем­­­­­канич та Валерій Бабій. У ПАТ “Львів­­ська вугільна ком­панія” первинку очо­лює Ната­лія Барна, а у ЛВ ВГРЗ - Олег Філімонов.

Марія ЛУЦЕНКО

На фото: (зверху) профактив ЛТО ППВПУ, голова  Олег  Турчин (четвертий справа); (знизу) голови первинок НПГУ та голова РО Віталій Оніжук (перший справа).

: | Додав: admin | Рейтинг: 0.0/0
Зробити безкоштовний сайт з uCoz