Вітаємо Вас на сайті газети "Гірник" ДП "Львіввугілля".
Вітаю Вас, Гість
Головна » 2017 » Червень » 12 » ВИРОБНИЧИЙ ЗВ’ЯЗОК НА СЛУЖБІ У ГІРНИКІВ
07:25
ВИРОБНИЧИЙ ЗВ’ЯЗОК НА СЛУЖБІ У ГІРНИКІВ

Сокальський вузол виробничо-тех­но­логічного  зв'язку  був  заснований 1 черв­ня 1972 року. Протягом років роботи  змінювалися структурні  назви, удо­с­ко­налювалася технологічна апара­ту­ра, однак незмінною залишилась підтрим­ка звичайного проводового телефонного зв'язку,  який  дотепер  не  втратив сво­го важливого значення.

У 2002 році згідно з наказом Міністер­ст­ва палива та енергетики України від 24 грудня №751 підприємство реорганізовано у Чер­во­ноградське управління виробничо-техно­логічного зв'язку ДП "Львіввугілля".

Незабаром, а саме 1 червня, випов­нюється 45 років з дня створення управ­ління, організація якого була продиктована необхідністю обслуговування шахт Львів­сько-Волинського вугільного басейну, щоб забез­печити безперервний та якісний зв'я­зок. Допоміжні та сторонні підприєм­ства, а також квартирний сектор теж були зане­сені до списку тих, хто безпосередньо потребував телефонного спілкування.

Ветерани праці - і ті, хто вже на заслу­женому відпочинку та хто ще працює, доб­ре пам'ятають, як все починалося. На мо­мент створення  вузол зв'язку отримав апа­-ра­ту­ру ущільнення В-2,В-3-3,КВ-12, комута-тори  УРТС-600 і телефонну станцію АТСК 100/2000, яка обслуговувала 500 абонентів.

Справа просувалась і в період з 1985 по 1987 роки побудовано та введено в екс­плуатацію нову адміністративно-виробни­чу будівлю, а згодом додавалось більш сучасне обладнання. На даний час колек­тив Червоноградського управління вироб­ничо-технологічного зв'язку обслуговує те-ле­фонні станції АТСК 100/2000 Червоноград­ської дільниці та САВ 32/352 Сока­ль­ської. Міжстанційні зв'язки орга­нізовані по багатоканальній  апаратурі  ущіль­­нення ІКМ-15, ІКМ-30 цифрових систем. Ця  техно­логічна апаратура своєю чер­гою значно покращує рівень обслуго­ву­ван­ня або­нен­тів.

- В  управлінні, згідно  зі  штатним роз-пи­­сом, працює 45 чоловік,- розповідає го-­­лов­ний інженер Василь Наумець, - це: ін­жене­ри   електрозв'язку, електромеханіки та елек­т­ро­монтери, телефоністки. І, хоча ко­лек­тиву поменшало, ми працюємо ста­бі­льно та виконуємо поставлені завдання. Єдиний телефонний комутатор забезпечує в основному зв'язок ДП "Львіввугілля" з ву­гільними та допоміжними підприєм­ст­ва­ми. До слова сказано, в ЧУ ВТЗ пра­цюють професіонали, вони постійно удос­коналю­ють навички своїх обов'язків. Техперсонал забезпечує надійну та безпе­ре­бійну робо­ту апаратури телефонних стан­цій. Робота цілодобова та відпові­да­льна.

За перші роки існування управління очолювали Степан Туркало, Петро Пархо-менко, Богдан Федашко та Іван Кіщак, а з 1987 року незмінним керівником колек­тиву виробничників став Андрій Хар­ко.

Зазвичай люди спілкуються між собою безпосередньо, або ж застосовуючи не­ві­д'ємний для сучасної людини стіль­нико­вий телефон, однак буває виникає вкрай нагальна потреба (у разі аварійних ситуа­цій на шахтах), коли треба повідомити важ­­л­иву інформацію у Львівсько-Волинсь­кий воєнізований гірничорятувальний за­гін та іншим відповідним службам. І саме тоді ви­ступає проводовий телефонний зв'язок, що здійснюється за допомогою об­­лад­нан­ня, яке використовується в його орга­ніза­ції. Це впродовж сорока п'яти років поспіль забезпечують працівники Черво­но­град­сь­кого  управління  виробничо-техно­логіч­но­­го зв'язку державного підприємства "Львів­­вугілля".

            Лариса ГУМЕНЮК

 

На фото: (справа наліво у пер­шому ря­ді) головний інженер Василь Нау­мець,на­­чальник управління Андрій Харко, ве­тера­ни праці Анастасія Сметана, Микола Чар­то­рійський та колектив працівників.

 

: | Додав: admin | Рейтинг: 5.0/1
Зробити безкоштовний сайт з uCoz