Вітаємо Вас на сайті газети "Гірник" ДП "Львіввугілля".
Вітаю Вас, Гість
Головна » 2017 » Серпень » 22 » НА ПОРЯДКУ ДЕННОМУ - ПОГАШЕННЯ ЗАБОРГОВАНОСТІ ІЗ ЗАРПЛАТИ ГІРНИКАМ
11:15
НА ПОРЯДКУ ДЕННОМУ - ПОГАШЕННЯ ЗАБОРГОВАНОСТІ ІЗ ЗАРПЛАТИ ГІРНИКАМ

У Києві 7 серпня відбулася зустріч з Міністром енергетики та вугільної про-мисловості України Ігорем  НАСАЛИКОМ, яка була ініційована шахтарсь­ки­ми профспілками, за участі заступника міністра Анатолія КОРЗУНА, народного депутата України, голови підкомітету з питань вугільної промисловості Коміте­ту Верховної Ради України з питань па­лив­но-енергетичного комплексу, ядер­ної політики та ядерної безпеки Михай­ла БОНДАРА та директора депар­та­менту ПЕК Львівської ОДА Михайла МЕЛЬ­НИКА.

Під  час  зустрічі було обговорено та частково вирішено питання щодо виплати заборгованості із зарплати за червень 2017 року працівникам ДП "Ль­вів­вугілля" за ра­ху­нок коштів державної фінансової під­трим­ки, яка передбачена За­коном Ук­раїни "Про внесення змін до Закону Ук­раїни "Про Державний бюджет України на 2017 рік". Окрім зарплатних проблем, проф­спілкові лідери також під­німали питання технічного переосна­щення шахт та модер­нізації шахт­ного обладнання, наголошува­ли на покра­щен­ні техніки без­пеки і охорони праці гір­ни­ків. За словами профільного Міністра, 100 млн грн, які ви­ді­лив Уряд на придбан­ня засобів індивідуа­льного захисту шахта­рям, розподілять дер­жавним шахтам по­рів­ну. Рівну  частку отримає  й  ДП "Львів­­­ву­­гілля".

Цій зустрічі з Міністром передувало спі­льне засідання голів профспілкових ор­ганізацій Львівської територіальної орга­нізації Профспілки працівників вугільної про­мисловості України (голова Олег Тур­чин) та Регіонального об'єднання Незалежної профспілки гірників України м.Чер­во­нограда (Віталій  Оніжук). На  засіданні проф­спілківці обговорили  критичну си­ту­цію, що утворилася внаслідок заборгова­ності по заробітній платі червня 2017 року перед працівниками державного підприєм­ст­ва.

З  метою  недопущення  некерованих ра­дикальних акцій протесту шахтарів прий­няли рішення про можливе призупинення з 4 серпня відвантаження вугілля спо­жи­вачам до надходження коштів на зар­плату. В разі ігнорування вимог шахтарів - 7 серпня провести акцію протесту у формі перекрит­­тя  міжнародної автомобільної тра­си Львів-Рава-Руська та домогтися зустрічі з Мініст­ром енергетики  та  вугільної промис­ловості України.

У результаті спільної наради пред­став­­ників профспілок вугільників та відвертої розмови з  профільним Міністром кошти державної фінансової підтримки у сумі 31 млн 152 тис. грн надійшли у ДП "Львів­вугілля". Шахтарям  виплатили  87  відсотків червневої  зарплати. Загалом  11 серпня 2017 року гір­ники Ль­вівщини отримали сто­­­відсоткову ви­плату заборгованих кош­тів за червень. Від проведення  акцій протесту шахтарі тоді утримались.

Однак ситуація з виплати зарплати за ли­пень поточного року й надалі залишає­-ться вкрай напруженою. Щоб довести до ві­­дома настрої шахтарів, представники шах­­­тарсь­ких профспілок Червонограда 16 серпня в черговий раз зустрілися з го­ло­­вою Львів­ської ОДА Олегом Синюткою (фото з сайту ЛОДА). Окрім зар­плат­них  виплат, го­ворили про підняття тариф­них ставок і ок­ла­дів гірникам, фінансування вугільної галу­зі та інвестування коштів у модернізацію, своєчасне придбання само­рятів­ників для без­печної праці шахтарів, термін екс­плуа­­тації яких на окремих шах-тах закін­чується у вересні. Очільник Львів-щини, у свою чер­­гу, підняв ці питання під час селек­тор­ної на­ради з Прем’єр-мі­ніст­ром України Володимиром Гройсманом.

                                                                                                                               Лариса ГУМЕНЮК

: | Додав: admin | Рейтинг: 5.0/1
Зробити безкоштовний сайт з uCoz