Вітаємо Вас на сайті газети "Гірник" ДП "Львіввугілля".
Вітаю Вас, Гість
Головна » 2017 » Серпень » 01

Курс  адміністрації ДП "Львів­ву­гіл­ля" - зосередити усі ресурси на введен­ні нових потужних лав - дав пози­­тивний результат.

На  кінець липня вдалося вийти на стабіль­ний ритм роботи, наростити об­сяг  загаль­ного вуглевидо­бутку  - понад 5000 тонн на добу.

 Як зазначає генера­льний директор ДП "Львіввугілля" Анд­рій Дяченко, це ре­зультат  стра­те­гічно ви­важених, чітких дій держ­під­приєм­ства протягом 2016-2017 ро­ків, плідної  спів­праці з Урядом України, Міненерго­вугілля, Львівською  ОДА, шах­тар­­ськими пр ... Читати далі »

| Добавил: admin | Дата: 01.08.2017

Так вважає електрослюсар підзем­ний дільниці з ремонту вибійного облад-­нання   шахти  "Межирічанська" Сергій КАЛАШНИК.

Він  закінчив Санкт-Петербурзький гір­ничий   університет, факультет підземної роз­робки  родовищ корисних копалин, там про­йшов  і військову  підготовку, отримав­ши  звання офіцера  в  запасі - старшого лей­­тенанта. У  серпні  2014 року йому, як й  іншим нашим  співвітчизникам, довелося йти захищати нашу країну від ворога.

- Того  дня  їхав на роботу і  мені зателе­фо­нувала дружина, сказала, що при­несли повістку з вій ... Читати далі »

| Добавил: admin | Дата: 01.08.2017

Пропонуємо вашій увазі уривок з твору спогадів ви­датного українського пое­та, драматурга та пуб­ліци­ста Миколи ПЕТРЕНКА. Цій поважній людині, члену На­ціональної Спілки письменників України, автору сотні книжок, який мешкає у Ль­вові, у листопаді 2016 року виповнився 91 рік.

... Мій  шлях  до  шахтарського  вибою про­к­лався із-за дротів Львівського фільт­рацій­ного табору. Так, ще недавно - відо­мого своїми жахіттями німецького концта­бо­ру, а від­тепер, з часу закінчення війни,-фільт­раційного. Нас звезли сюди із недав­ніх німецьких катівень - тюрем, конц­табо­рів, трудових  таборів, із фермер­ських госпо­дарств. Ні, не всіх - ... Читати далі »

| Добавил: admin | Дата: 01.08.2017

Здійснення  робіт  з  монтажу-де­монтажу необхідні кожному ви­робництву, специфіка  яких пов'я­за­на з експлуатацією обладнання. Не виключення  складають  й вугі­льні підприємства.

На шахті "Ве­ли­ко­мостівська" діль­ницю з монтажу-демонтажу гірничошахт­ного обладнання очолює Мар'ян МИ­ГАЛЬ, досвідчені спеціалісти якої гарантують від­мін­ну якість робіт і суворе дотри­ман­ня всіх норм і вимог  щодо  їхнього  ви­ко­нан­ня.

- Перед спуском у шахту всі еле­менти, що складають устат­ку­вання механізованого комплексу, і засоби механізації монтажно-де­мон­таж­них робіт ... Читати далі »

| Добавил: admin | Дата: 01.08.2017