Вітаємо Вас на сайті газети "Гірник" ДП "Львіввугілля".
Вітаю Вас, Гість
Головна » 2017 » Серпень » 21

| Добавил: admin | Дата: 21.08.2017

 

ШАНОВНІ КРАЯНИ !

 

У суботу,  26 серпня  2017 року, в  цер­к­вах шахтарських  міст Червонограда, Соснівки та селища Гірник відбу­дуться служ­би Божі в пам'ять за загибли­ми та по­мерлими шахтарями.

... Читати далі »

| Добавил: admin | Дата: 21.08.2017

 

Напередодні  Дня шахтаря на шахті  "Межирічанська"  відбувся товарись­кий матч з міні-футболу.

Змагалися між собою команди інже­нер­но-технічних працівників та робітників дільниць. Фортуна посміхнулася спортив­ному колективу ІТР. У другій половині матчу відзначився машиніст електровозу ді-льниці шахтного транспорту Сергій Брес­ла­вець, який забив вирішальний гол. Неабияке задоволення і неперевершені емо­ції від гри та цікаво проведеного часу отримали обидві команди. Арбітром  матчу був член комісії з питань культурно-масо­вої, спортивної роботи та оздоровлення вуглепрофспілки шахти Василь Запі­соць­кий.

- Окрім товариського матчу з міні-фут­­болу було проведено чимало цікавих ... Читати далі »

| Добавил: admin | Дата: 21.08.2017


- Привітна, уважна, дисцип­ліно­ва­на, старанно виконує свої обов'язки, вміло справляється із роботою, - так на дільниці  технологічного  комп­лексу шахти "Межирічанська" гово­рять колеги по роботі про опера­то­­ра пу­ль­та керування Надію ЯРИШ.

- Розпочинала машиністом кон­веєр­них ліній, - розповідає Надія Дмит­рів­на.-Спочатку було важко, але з часом звик­ла. Зав­дяки підтримці та нас­тановам на­чаль­­ника дільниці Івана Пи­липіва, ме­-ха­ніка Ярослава Зинчака та дружного колективу до всього зви­каєш. Перші по­ради от­римала від дос­від­ченої праців­ниці  Галини  Ку­зьмів. Останні два роки працюю опера­тором пуль­та кер ... Читати далі »

| Добавил: admin | Дата: 21.08.2017


- Якби ж кожен так завзято міг працювати, як він! - відгукуються на шахті "Червоноградська" про брига­­д­ира дільниці підготовчих ро­біт №1 Віктора ГАРКАВОГО.

 Дос­відченого  гірника  поважа­ють як професіонала  гірничої спра­ви і ша­­­нують  за  добрі люд­ські якос­ті: завжди у гарному наст­рої, у роботі вимогливий до себе та справед­ли­вий до інших.

Вперше на копальню він при­й­шов молодим хлопцем у далекому 1989 році, приїхав з&nb ... Читати далі »

| Добавил: admin | Дата: 21.08.2017

Продовжуємо друкувати спогади на шляху до шахтарського ви­бою, які надіслав до редакції газети "Гірник" відомий україн­ський поет, драматург та публіцист, член Національної Спілки пись­менників України Микола ПЕТРЕНКО.

 Він надзвичайно оп­тимістична особистість, хоча мав всі підстави нарікати на життя. Однак навіть у найскладніші часи залишався ук­раїн­цем і завжди вкладає у свої твори глибокий зміст.

Немає чого говорити про умови праці шахтарів - вони бодай у загальних рисах відомі суспільству. Лиш від себе додам - я вважаю шахтарську працю чи не най­важ­чою з-поміж усіх інших професійно за­рахованих до важких і небезпечних.

... Читати далі »

| Добавил: admin | Дата: 21.08.2017

Достеменно відомо, що ус­піх видобувачів "сонячного ка­ме­ню" залежить від того, наскільки вчас­но підготують фронт робіт прохід­ни­цькі колективи. За майже шіст-де­сятилітню істо­рію Львівсь­кого ву­гільного ба­сей­ну чимало про­хід­­ницьких бри­гад проклали під­земні магістралі швидко та якісно.

Саме так діяла бригада під ке­рів­ництвом заслуженого шахтаря Ук­раїни Віктора ТРУБІЦИНА з шах­ти №5 "Великомостівська".

Робота під землею для Трубіциних - родинне. Батько Михайло Дмитрович спо­чатку працював прохідником на Донбасі, згодом шахтарський край Галичини, шахта №5 "Великомостівська". ... Читати далі »

| Добавил: admin | Дата: 21.08.2017

Напередодні  Дня  шахтаря  гірники Прибужжя традиційно підбивають під­сумки своєї роботи. Спускаючись на гори­зонти прибузьких надр, шахтарі ДП "Львіввугілля" протягом серпня вида­ють на-гора у добу  близько п'яти тисяч тонн вугілля.

 Згідно з наказом №150 від 14 серпня 2017 року, у якому йдеться, що спеціальна комісія у складі провідних спеціалістів та представників шахтарських профспілок  за підсумками роботи за сім місяців цього року визна­чи­ла, що найбільш продуктивно спра­цю­вав колектив вуглевидобувної бри­гади Івана Троцька з шахти "Лісова" (на­чальник діль­ниці Степан Грицак). З початку липня колек­­тив веде очисні  роботи у 166 ... Читати далі »

| Добавил: admin | Дата: 21.08.2017