Вітаємо Вас на сайті газети "Гірник" ДП "Львіввугілля".
Вітаю Вас, Гість
Головна » 2018 » Січень » 30

Шахта пов'язала міцною дружбою техніка-картографа маркшейдерського відділу Світлану МАРКІВ  та  завідую­чу медпунктом Валентину ТКАЧУК, які пра­цюють на вугільному підприємстві з дня його заснування.

- Я влаштувалася техніком-картогра­фом у ШБУ-2 під час будівництва деся­тої "Великомостівської", - розпочала роз­мову Світлана Володимирівна. - Досі пам'ятаю, як напередодні 30 грудня 1978 року - дня здачі шахти в експлуатацію, ми усі чекали снігу. Адже знали, що має при­їха­ти керів­ництво, телебачення, а до­вко­ла ще пану­вав безлад, територія не була облашто­вана, все таке неприваб­ ... Читати далі »

| Добавил: admin | Дата: 30.01.2018

19 січня, у день Хрещення Гос­под­нього, у шахтарському Червонограді від­­булося освячення води у річці Захід­ний Буг та йорданські купання. Водо­святний молебень провели священики місцевих храмів.

Після проведення служби та освячення води, перебуваючи у гарному настрої, чи­мало з присутніх виявили бажання зану­ритися у крижану воду і таким чином оздо­ровитися до наступного Водохреща, змити усі негаразди, а також відчути позитивну енергію і бадьорість духу та тіла.

Таких смі­­ливців було багато, серед них - молоді дів­чата та хлопці, жінки, чоловіки, пенсіо­нери, люди різних професій. Зокрема, до йордан­ської купелі долу ... Читати далі »

| Добавил: admin | Дата: 30.01.2018

Напередодні Нового 2018 року го­ло­ва Регіонального об'єднання Незалеж­ної профспілки гірників України м. Червонограда Віталій ОНІЖУК по­бував із чер­говою поїздкою у зоні АТО, де україн­ські бійці мужньо стоять на за­хисті те­риторії своєї країни.

- Це було спільне рішення, яке ми ра­зом із Громадським формуванням "Чер­воноградська Самооборона" (керівник Ва­силь Турко) прийняли 25 грудня 2017 року, - розповідає Віталій Віталійович. - Наш марш-­рут пролягав до міста Авдіївка Донецької об­ласті, яке знаходиться за декілька кіло­метрів від лінії розмежування. Прямували у 25-ту окрему повітрянодесантну бригаду, а  також  у батальйон УНСО, куди везли на­­шим воїнам автомобіль марки "Москвич 412", продукти харчування, прорезинові чо­боти, які вкрай необхідні воїнам у плю­сову температуру, тактичні окуляри, теплі шка ... Читати далі »

| Добавил: admin | Дата: 30.01.2018

Як повідомив начальник Чер­во­ноград­ського відділення Управ­ління Виконавчої дирекції Фонду соціа­ль­но­го страхування України у Львівсь­кій області Володимир КАТЕРИНА, за мину­лий рік за тристоронніми угода­ми оздо­ров­лено 767 потерпілих на ви­­робництві.

Для них придбано путівки у сана­торно-курортні заклади Трускавця, Схід­ниці, Одеси, Очакова, Немирова, Волині, а також у ОЛК "Ровесник"  ДП  “Львів­ву­гіл­ля” на суму 9 млн 120 тис. 089,4 грн.

 У 2018 році санаторно-курортне лікуван­ня й надалі надаватиметься за три­сто-рон­­ні­ми угодами. Потерпілі мо­жуть звер­­татися  за путівками з ме­дич­ними до­від­ками ф.070/0 за місяць до ба­жа­ної да­ти  заїзду (щоб заздалегідь пого­дити тер­ ... Читати далі »

| Добавил: admin | Дата: 30.01.2018

Знання, які отримують випускники шкіл в стінах Червоноградського гірни­чо-економічного коледжу, професій­но­го гірничо-будівельного ліцею та під час виробничих практик є достатніми для праці на копальнях ДП "Львіввугіл­ля".

 Коледж та ліцей готують не тільки фа­хівців гірничих спеціальностей, але й вчать відповідально ставитися до ро­боти, вмінню спілкуватися і виявля­ти себе, самостійно приймати рішення, а та­кож умінню працювати в колективі.

Сьогодні розмова зі студентами Чер­воноградського гірничо-економічного ко­лед­жу ІІІ-ІV курсу, які навчаються за спе­ціальностями "Підземна розробка корис­них копалин" та "Експлуатація та ремонт гірни­чого електромеханічного об­ладнання та автоматичних пр ... Читати далі »

| Добавил: admin | Дата: 30.01.2018

9 січня у Червоноградському відділенні Управління Виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Львівській області жур­налісти місцевих ЗМІ дізналися актуальну для багатьох шах­тарів-рег­ресників Прибужжя інформацію: регресні виплати зрос­татимуть, а від початку року відділення Фонду очолює Во­лодимир КА­ТЕРИНА.

Прибулі зі Львова начальник Управ­ління Виконавчої дирекції Фонду соціа­льного страхування України у Львівській області Ігор Луцишин та начальник від­ділу матеріального забезпечення і страхових виплат Леся Нашора разом з но­вим керів­ником розповіли, що ж очі­кува­ти потерпілим на виробництві у 2018 році.

... Читати далі »

| Добавил: admin | Дата: 30.01.2018

 

Роман ПРИТУЛКА - гірник з ремон­ту гірничих виробок дільниці ре­монт­но-відновлювальних робіт шахти "Межирічанська" вперше у підзем­ні надра спустився у двадцять років.

 Молодого юнака прийти на копа­ль­ню закликав його свояк Петро Царук, який тоді працював начальником дільниці конвеєрного транспорту.

У трудовій книжці Притулки лише один запис: шахта "Межирічанська". Йому за тридцять,тринадцять років пра­цює на цьому вугільному підприємстві. Розпочи&s ... Читати далі »

| Добавил: admin | Дата: 30.01.2018

За підсумками роботи року, що ми­нув, дільниця з видобутку вугілля шах­ти "Великомостівська" займає твер­ду тре­тю позицію. Напередодні  2018 року, а саме 30 грудня в четверту зміну, ко­лектив гірників виконав річний план - 255 тис. тонн вугілля на-гора.

 Дільницю очо­лює спеціаліст з май­же тридцятирічним досвідом ро­бо­ти у вугіль­ній галузі Анатолій ПО­ТОПА.

 

Успішно розпочав цей колектив і теперішній рік. Відпрацювавши 416 очис­ний забій по пласту "Межирічанський", гір­ники, не втрачаючи вуглевидобутку, перейшли у 417 лаву і сь ... Читати далі »

| Добавил: admin | Дата: 30.01.2018

Як повідомив в.о. технічного дирек­тора-першого заступника генерального директора ДП "Львіввугілля" Олександр САФОНОВ, за 2017 рік на усіх шахтах держпід­приємства загалом прокладено 10 608м розкриваючих та підготовчих гірничих ви­робок, планове завдання виконано на 77%. Лише прохідники шахти "Великомостівсь­ка" впоралися завчасно з річним планом, а решта копалень  не вийшли на передба­чені Планом розвитку гірничих робіт-2017 по­­каз­ники через об'єктивні чинники. На "Ме­­жи­річанській", "Відродження" та "Черво­но­град­ській" бракує коштів для ремонту про­хідницьких комбайнів, на "Лісовій" не­має достатньої кількості аркового кріплен­ня. Шахта "Степова" два місяці не працю­ва­ла у штатному режимі через березневу аварію, відтак мала значне відставання, яке не вдалося надолужи ... Читати далі »

| Добавил: admin | Дата: 30.01.2018

Стан справ на ДП "Львіввугілля" у 2017 році залишався непростим і напру­женим. Гірників переслідували ті ж самі проблеми: складні гірничо-геологічні умо­ви, брак необхідної техніки і облад­нання для оснащення очисних забоїв, недостатнє фінансування для його прид­бання. Однак шахтарі наполегливо дола­­ли виробничі завдання.

Сергій СМЕРЕЧАНСЬКИЙ, в.о. зас­туп­ника генерального директора з ви­роб­­ничих питань-директора дирекції з виробництва:

- Торік при встановленому обсязі вуг­ле­видобутку 1 млн 370 тис. тонн видобуто 1 млн 342 тис. 765 тонн рядового вугілля. "Мінус" склав - 27 тис. 235 тонн до плану та ... Читати далі »

| Добавил: admin | Дата: 30.01.2018